sofconsult real estate
+359 2 981 8092

Посреднически/възлагателен договор

Ако желаете да ползвате услугите на Софконсулт, вие трябва да регламентирате взаимоотношенията си с компанията под формата на възлагателен договор. В предмета на договора е описана желаната от Вас услуга в детайли, правата и задълженията на двете страни, както и дължимото към Софконсулт възнаграждение. Възлагателните договори могат да бъдат екслузивни или отворени. Съветваме Ви винаги да изисквате подписването на договор и да не работите с агенции и брокери, които нямат такава практика. В противен случай подлагате на риск Вашата сигурност и интерес.