sofconsult real estate
+359 2 981 8092

Какво е важно при продажба на имот

Като цяло всеки човек е емоционално свързан със своя имот и в повечето случаи решението да се раздели с него, поради една или друга причина е доста трудно.

Но ако сте взели това решение и желаете да продадете своя имот, най-важно е цената да бъде правилно формирана. Цената не е константна величина. Тя е в пряка зависимост от пазарните условия и е функция на търсенето. Цената е основният фактор, от който зависи доколко бързо ще бъде реализирана продажбата.

Когато дойде моментът да обявите имота за продажба, за да определите правилната цена, Ви съветваме да се консултирате с професионалист. Благодарение на компетентността си и натрупания опит, той ще Ви съдейства за обективно ценообразуване спрямо пазарните условия към съответния момент. Това от своя страна ще ви даде възможност бързо да намерите правилния купувач и, след което да се насочите към последваща покупка или друг вид инвестиция.