sofconsult real estate
+359 2 981 8092

Данъци и такси при покупко-продажба на недвижим имот

Освен заплащането на договорената продажна цена, в деня на сключване на окончателен договор пред нотариус има и други разходи, свързани с прехвърлянето на собствеността. Това са местен данък (за гр.София – 2.5% от материалния интерес), нотариална такса (изчислява се съгласно Тарифата към Закона за нотариусите и нотариалната дейност) и такса вписване в Имотния регистър (съгласно Тарифата за държавни такси е 0,1 на сто от материалния интерес).

С годините се е наложила практиката разходите по прехвърлянето на собствеността да се делят по равно между продавача и купувача, ако не са договорили друго. Това също е описано в предварителния договор.