sofconsult real estate
+359 2 981 8092

Договор за изключителни права

Договорът за изключителни права (ексклузивитет) е един от видовете посреднически договори, с които агенциите за недвижими имоти предлагат на своите клиенти. В повечето държави на Запад, всяка агенция работи със свои оферти и клиенти и такива са правилата. Това създава ясни и коректни взаимоотношения между участниците на пазара. У нас, за съжаление, потребителското поведение, продиктувано и от липсата на регулация и правила на пазара за недвижими имоти, е различно. Клиентите смятат, че колкото повече агенции се ангажират да продават техния имот, толкова по-голям е шансът той да бъде реализиран. Практиката обаче показва, че това не е така. Колкото повече една оферта се „върти” в медийното пространство, толкова повече се обезценява и амортизира, спира да бъде атрактивна, а често буди съмнение за проблемна. Това може да накърни интересите на продавача. Да не говорим, че често една и съща оферта да се предлага на различна цена от няколко фирми, понякога без дори да е възложена от собственика. Това предизвиква допълнителен хаос и конфликти на пазара.

Затова Ви съветваме да се обръщате само към една агенция. Така ще избегнете подобни неприятни ситуации. Договорът за изключителни права е Вашата гаранция, че ще реализирате продажба при най-добри условия, ще елиминирате нелоялната конкуренция, която е вреди на Вашия интерес и не на последно място – Вашият брокер ще подходи с внимание и ще инвестира достатъчно време и средства за максимално ефективна реклама на имота.