ЕТИКА И СТАНДАРТИ В РАБОТАТА НА БРОКЕРИТЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Share

На 6 юни 2023 г., в гр. Варна се състоя първата по рода си открита дискусия под наслов „ЕТИКА И СТАНДАРТИ В РАБОТАТА НА БРОКЕРИТЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ”. Събитието е по инициатива на Комисията по професионална етика към НСНИ и е част от кампанията на НСНИ, с цел популяризиране на етичните стандарти, правила и практики, и подобряване имиджа на професията „брокер на недвижими имоти“.

Дискусията бе разделена в три основни панела:

  • Кратко представяне на етичните правила и норми, съгласно Етичния кодекс на НСНИ и Европейския стандарт EN №15733:2009 г;
  • Представяне на информация по казуси от подадени жалби до КПЕ към НСНИ през последните 5 години и становището на Комисията по тях;
  • Отворена дискусия за неетични практики, свързани с работата на брокерите на недвижими имоти.

Водещи на събитието бяха инж. Галина Максимова – председател на КПЕ от гр. София и членовете на Комисията: Мариана Тороманова и Юлия Хварчилкова – гр. Варна, Дафина Гудова – гр. Пловдив.

Към първото от поредицата събития проявиха интерес колеги от Варна, Добрич и региона. До края на 2023 г. КПЕ планира още три срещи с колеги от бранша.

Основните казуси, които се разискваха по време на срещата бяха трудностите и проблемите, които срещат брокерите както с клиенти, така и с колеги от бранша.

Следващата дискусия ще се проведе на 27.06.2023 г. в гр. Бургас, а през септември ще се проведат дискусии в София и Пловдив.

Събитията са отворени както за всички колеги от бранша, така и за потребители на услугите, предлагани от брокерите на недвижими имоти.

Категории