За преговорите с Евроасоциация CEPI, подготовката за националния MLS и прилагането на GDRP в България

Share

Правата и отговорностите на агенциите, брокерите и агентите в България, в момента не са законово дефинирани. Реално, самата професия не съществува като такава – има я единствено за целите на осигурителните прагове, което само по себе си е противоречие.

Как регулирането на пазара на недвижими имоти в България ще спре некоректните практики?
Какво е необходимо да се направи, за да се урегулира професията?
Кой модел на пазара е най-добър за сектора в нашата държава?

Отговори на тези и още важни въпроси дава председателят на Национално сдружение „Недвижими имоти“ /НСНИ/, Ирена Перфанова в интервю за Domaza Новини.

Ролята и значението на НСНИ за сектора на недвижимите имоти в България

Националното сдружение „Недвижими имоти“ е организацията, която е поставила професионалните основи на брокерската професия в България, като продължава да ги развива и да вкарва международния опит.

Ирена Перфанова – председател на НСНИ: „Налагането на добрите практики, на които се учим от по-развитите от нас пазари, седи в основата на нашите политики. Това ни дава поглед в бъдещето и можем да предвиждаме процесите години напред. Затова ролята на НСНИ за регулацията на бизнеса в страната е ключова. Имаме огромна международна подкрепа, позиция пред Европейската комисия, чрез участието ни в CEPI – организацията, която създаде Европейския стандарт EN 15733 за агенциите за недвижими имоти, брокери и агенти, Международната етична коалиция IESC, в която НСНИ членува, Международната федерация по недвижими имоти FIABCI, която е основен консултант на ООН по въпросите свързани с недвижимите имоти, CEREAN и Американската асоциация на реалторите NAR, от където идват мощни инструменти за сътрудничество, етика и регулация на и между професионалистите“.

„Най-приемливи за бизнеса са пазарите, в които е приложен смесения модел между държавна регулация и саморегулация, и ние бихме искали да следваме тази посока, защото тя е реалистична и с по-голям контрол от страна на бизнеса“.

Ирена Перфанова – председател на НСНИ: „Това е регулацията, в която във всеки един момент можем да сме чути, да адаптираме нещата съгласно динамиката на развитие на професията и да контролираме пазара чрез прилагане именно на утвърдените международни правила. Наложихме професионалната държавна диплома за брокери на недвижими имоти чрез Националната академия за недвижими имоти на НСНИ. Има компании, в които всички заети брокери и агенти имат професионален ценз, а академията вече е с международно признание“.

Сдружението напредва с обновяването на Професионалния регистър, адаптирането му към последните изисквания за защита на личните данни и отварянето му за вписване, допълва Перфанова. Готови са професионалните карти и започва генерирането на  професионални номера на брокери, агенти и агенции. В момента се водят преговори с Европейската асоциация CEPI за условията, при които членовете на НСНИ ще получат право за поставяне на логото на асоциацията на професионалните карти. Това ще бъде свързано и с получаването на сертификат от организацията за членство, която отстоява правата на брокерите на недвижими имоти пред Европейската комисия. Напредва и подготовката за националния MLS – ключов инструмент за национална браншова организация.

Агенциите на недвижими имоти в България и поведението им на пазара

Експертите се затрудняват да дадат точен отговор на въпроса „колко са агенциите на недвижими имоти в България“. Това би могло да е възможно именно, ако има национален регистър – без него няма как да е ясно.

Ирена Перфанова – председател на НСНИ: „Това става все по-важен момент, особено след влизането в сила и прилагането на GDPR – новият регламент за защита на личните данни. Доверието към брокер или агент, на който да повериш личните си данни в този електронен свят, трябва да носи и своята защита. За нашия пазар изключително важна е доброволната крачка на всеки професионалист и агенция да декларира, че упражнява този бизнес и да се присъедини към професионалните правила за етичен бизнес. Такива са всъщност членовете на НСНИ. Те представляват около 15% от всички агенции и може би над 35% от лицата заети в бранша, като се има предвид, че доказани и успешно развиващите се агенции членуват в организацията. Това е представителната част от бранша, която на доброволен принцип декларира своята воля да работи професионално, да се обучава, да се развива и да спазва правила. Тези фирми са извън сивия сектор. Те се контролират от етична комисия и изграждат доверие помежду си. Разбира се има конкуренция, но това е пазар – конкуренцията го движи напред. За нас е важно обликът на агенциите, членове на Сдружението да е разпознаваем сред потребителите чрез авторитетния запазен знак на организацията. Всяка фирма си има своя имидж. Ние се грижим за браншовия им облик, за да е по-лесно на потребителите да направят своя информиран избор“.

През изминалата година НСНИ отбеляза своята 25 годишнина. По този случай ръководството му реши да създаде брошура „Защо трябва да работим с брокер на недвижими имоти?“, която може да бъде намерена на сайта на сдружението и във всеки офис на агенциите, членуващи в него. Тя дава индикация за стъпките на комуникация с агенциите, ползите от услугите които предоставят и ползите от това да имаш до себе си професионален консултант.

Ирена Перфанова – председател на НСНИ: „Брошурата е насочена към потребителите, за да ги предпази от нелоялните практики за привличане на клиенти чрез фалшиви оферти, фирми, които прокламират „Без посредник“, а всъщност зад рекламата седят скрити посредници с неясен профил. Да предпазим потребителите от предоверяването да си комуникират само с технологии, когато става въпрос за сделки с един от най-скъпите продукти – недвижимият имот. Да възпитаме у тях усещането за разбиране на ползите не от избора не на случайна оферта, а на доверения брокер“.

„Професионалната етика и прилагането на добрите практики са в основата, на това да бъдеш част от професионалния пазар“.

Важно уточнение, което прави Ирена Перфанова е, че регулацията не се занимава с корпоративните стратегии. Тя дефинира взаимоотношенията и отговорностите между професионалистите и между тях и потребителите. Слага минимални прагове, чрез които професионалистите да се отличават от лицата, които се крият в сивия сектор и по некоректен начин изземат бизнеса на легалните и коректни търговци. Но корпоративните стратегии трябва да стъпват на професионалната етика, когато говорим за професионализъм.

Ирена Перфанова – председател на НСНИ: „Всички си даваме сметка, че някои агенции не искат регулация, защото тя би попречила на господстването на лошите практики, които упражняват.  Ако си склонен да лъжеш конкуренцията, дали си достатъчно коректен към потребителите? Това е почерк на поведение“.

Източник:  domaza.bg

Категории