Купувачите на имоти – все по-информирани и взискателни

Share
Галина Максимова е строителен инженер с дългогодишен опит в строителството, посредническата и консултантска дейност, свързана с недвижими имоти. През 1992 г. основава агенция за недвижими имоти „Софконсулт”, която тази пролет ще отбележи своята 25-та годишнина. Коректността, индивидуалният подход към всеки клиент и неговите интереси, винаги са били приоритет на компанията, според г-жа Максимова.

Г-жо Максимова, каква беше 2016 г. за пазара на недвижими имоти в София? Много анализатори отчетоха ръст в цените в почти всички сегменти от този пазар.

Изпратихме една активна година на пазара на имоти, през която действително беше затвърдена тенденцията за ръст на сделките и на цените на всички видове имоти в столицата, която започна да се наблюдава още през 2014 г. За първи път от предкризисните години е налице значително по-голямо търсене, отколкото предлагане, особено в сектора на жилищните имоти, като това се отнася в най-голяма степен за наистина качествените имоти. Това обстоятелство съвсем естествено доведе до покачване на цените. През изминалата година покачването на цените на жилищните имоти за някои райони като Център, Лозенец, Изток, южни райони достигна до 15%. Това се отнася най-вече за новото строителство и за поддържаните стари сгради.

Какви имоти търсят купувачите в София и можем ли да направим профил на купувача на имоти в София?

Колкото и да е трудно да профилираме купувачите в един доста голям и сегментиран пазар, през изминалата година още по-ясно се отчете разделяне на купувачите на два основни профила – търсещи имот за лични нужди и такива, които желаят да закупят недвижима собственост с инвестиционна цел. За обособяване на втория профил допринесе и намаляването на лихвите по банковите депозити. Разбира се, всички купувачи търсят максимално добро съотношение между цена, качество и доходност. Когато казвам добро съотношение, имам предвид много условия, на които купувачите искат имотът да отговаря – местоположение, инфраструктура, добро качество на строителството и др. Потребителите на нашия пазар стават все по-информирани и взискателни, което от своя страна изисква от нас по-добра професионална подготовка и по-високо качество на услугите, които предоставяме.

Какво можете да кажете за пазара на имоти под наем в стоилицата? Наблюдава ли се при тях възходящата линия, която бележат цените на имотите за продажба?

С излизане от кризата, икономиката на София бележи ръст, което неминуемо води до увеличаване на търсенето и на цените, както на жилищни, така и на бизнес имоти под наем. Този сегмент от пазара е много важен, тъй като ръстът на цените на имотите под наем и предпоставка за повишаване на търсенето и на цените на имоти за покупка.

По време на кризата пазарът на т.нар. бизнес имоти (офис площи, складове и тн.) беше изключително силно засегнат. Повлия ли постепенното излизане от кризата на нашата икономика положително върху този така чувствителен на икономическите дадености пазар?

Това, което казвате е правилно. Пазарът на бизнес имоти, както за продажба, така и под наем беше в криза за период от поне 5-6 години. Мисля, че и там наблюдаваме определено раздвижване, въпреки че бум няма, както е при жилищните имоти. Историята на кризите и излизането от тях показва, че пазарът на бизнес имотите последен излиза от застой. През изтеклата година се засили интересът към покупка на парцели не само за строителство на жилищни сгради, но и за бизнес площи.

Нека си поговорим малко и за тенденциите на пазара на недвижими имоти. В кои сегменти очаквате развитие?

Още от началото на тази година се забелязва повишен интерес на инвеститорите към покупка на по-големи терени за изграждане на цели комплекси от къщи, най-вече в източните райони на града, които са перспективни за живеене, поради добрата екологична среда, развитата инфраструктура и отличната комуникация с всички части на града. В Западните части, пък все повече се търсят терени за логистика, търговия и чисто производство, особено след пускане в експлоатация на нови участъци от Околовръстния път и Северната тангента.

Като участник на пазара на недвижими имоти с дългогодишен опит, къде считате, че строителните компании и агенциите за недвижими имоти срещат най-много трудности в тяхната дейност?

За съжаление, документалната подготовка на строителството и на сделките с имоти, в много случаи, е затруднена от тромавата администрация, липсата на компетентност на различни нива, многото грешки в кадастралните карти, бавните процедури по придвижване на ПУП и издаване на визи за проектиране, строителни разрешения и др.

Тези проблеми усложняват нашата работа, а в някои случаи провалят сключването на сделки. Те са и една от причините за по-малкото чужди инвестиции в нашия бранш.

Вие сте сред основателите на Националното Сдружение за Недвижими Имоти (НСНИ). Участвали сте активно в усилията на гилдията да установи регулация на дейността на брокерите на недвижими имоти. Според Вас, засилва ли се доверието на потребителите у брокерите на недвижима собственост и какво още трябва да се направи, за да получи тази професия необходимото уважение в обществото?

Когато основахме НСНИ през 1992 г., основните ни цели бяха да си помогнем за взаимното ни обучение и да създадем кадри за нуждите на прохождащия пазар. Фирмите, които работеха на пазара бяхме малко и се познавахме. Тогава установихме контакти с наши колеги от целия свят, които ни помогнаха да създадем етични правила за работа помежду ни и да развием сдружението. Впоследствие възникна необходимостта да регламентираме дейността на брокера на недвижими имоти. За съжаление, все още нямаме регламентация на законово ниво, въпреки нееднократните опити да внесем законопроект за нашата дейност. Не срещнахме необходимата подкрепа, както вътре в бранша, така и в парламентарните среди, за да стигнем до дневния ред на Народното събрание. Опитите ни за саморегулация чрез доброволно приемане на Европейския стандарт за дейността на брокерите на недвижими имоти, също не срещнаха единодушна подкрепа сред гилдията. Фирмите, които работят коректно на пазара се ползват с доверието на своите клиенти, въпреки липсата на законова регламентация на тази дейност. През 25-те години на пазара, най-добрата реклама за нас е препоръката на доволните ни клиенти.

Източник: imoti.net

Категории