Шефът на Нотариалната камара Димитър Танев пред „Труд“: С лозунги няма да възпрем имотните измами

Share

– Вие сте близо 9 години начело на гилдията на нотариусите, г-н Танев. Като ви избираха за председател трети мандат, заявихте, че ще работите за възраждането на славата на българския нотариат. За да успеете обаче, трябва да преборите цяла армия от имотни измамници, които позорят и вас, и държавата. Как?

–  Противодействието на имотните измами започна още в далечната 2008 г. след една среща с прокуратурата в базата й в Цигов чарк. Последва съвместен семинар. Анализирахме  практиката на имотните измами. Те се извършваха основно чрез т.нар кражба на самоличност, фалшиви лични карти или удостоверения за наследници, провъзгласяващи неверни обстоятелства – обикновенно укриване на един или друг, който наследява. От Нотариалната камара предложихме комплексни законодателни промени за държавна защита на правото на собственост.  Нашата теза беше, че за да се възпрат имотните измами, са необходими изменения в различни нормативни актове и изграждане на  информационна система. Провъзгласяването на концепция в юридическото пространство само по себе си е нещо тривиално, всеки втори ден научаваме за концепции и визии за законодателство. Особеното в нашия случай е, че по-голямата част от нашите предложения станаха факт и в значителна степен постигнахме  резултат.

– Какво по-точно направихте?   

– По наше предложение бе променен  Законът за нотариусите и нотариалната дейност. Въведе се  задължителна проверка на автентичността на документите за самоличност чрез изграждане на специален защитен канал до базата данни на МВР „Национален регистър на българските лични документи“. Нотариусите се задължиха да правят справка и в националната база данни „Население” – относно гражданското състояние на лицата. В Гражданско – процесуалния кодекс ( ГПК) се направиха промени, изискващи непосредствено пред нотариуса да се изписват под подписа на лицето трите му имена. Преди това  лицата, чийто подписи удостоверявахме, имаха възможност да подпишат предварително документа и само да потвърдят подписа си пред нотариус. А подписът можеше да представлява само един параф и в случай на правен спор, касаещ документирането на определено волеизявление, да не дава  възможност за точна графологична експертиза. По наше предложение дойде и текстът за едновременно удостоверяване на подпис и съдържание на документа, при което нотариусът архивира незабавно втори екземпляр и така захранва евентуалните съдебни производства с писмени доказателства.

Промените в нормативните актове станаха не само с идеи на Камарата, но и с помощта на прокуратурата,  Съюза на юристите в България и под натиска на четвъртата власт. Вашата нетърпимост към имотните измами, г-жо Заркова, също мотивира борбата срещу тях. Спомням си как, когато четях ваши публикации по темата в „Труд” хартията пареше до 451 градуса по Фаренхайт, искаше ми се да ги прескоча и да мина направо на спортните страници.

– По едно време имаше епидемия от имотни измами.  Хиляди хора изненадващо осъмваха бездомни. За 200 лева всеки можеше да се сдобие с фалшива лична карта и после с чужд имот. Това отмина май, слава богу.

– Защото по силата на закона през 2009 г. се създаде информационна система към Нотариалната камара. В нея ежедневно всеки нотариус  въвежда всички пълномощни за разпоредителни сделки с недвижими имоти, завещания, а от миналата година и банкови пълномощни, и документи, касаещи обстоятелства, подлежащи на вписване в Търговския регистър или в Регистъра за особените залози. Над милион пълномощни са въведени  в системата за 8 години.  Откакто  ги въвеждаме, аз не знам да има случай на фалшифициране на пълномощно за прехвърляне на недвижим имот, заверено от нотариус. Сега обект на манипулиране са пълномощни, издадени от  местната администрация и, в редки случаи, от консулските длъжностни лица в чужбина. За нас е болезнен всеки опит за измама с тези пълномощни, тъй като рефлектира не само върху гражданите, но и върху нас, нотариусите.  Способите, с които сега възпрепятстваме тези измами, като проверка по телефона например, не са правно регламентирани и е разбираемо, че не са и достоверни.

– E, и? Какви мерки вземате?

–  Още преди 5 години проведохме семинар с консули и кметове, колегите ни Анелия Карабенчева и покойната Станка Стайкова написаха книги, помагала за тях. Сега очакваме да ни се даде възможност да извършваме електронни справки за пълномощните, издадени от консулските длъжностни лица, но тук информационната система се изгражда от Министерство на външните работи. През миналия октомври пък разговаряхме с изпълнителния директор на Националното сдружение на общините  Гинка Чавдарова – да ни се даде достъп за въвеждане на пълномощните, издадени от кметове  в нашата информационна система,  за да можем да извършваме реална справка по тях. Оказа се, че общините нямат средства за изискуемите по нашата наредба електронни подписи на близо 4-те хиляди кметове с нотариална компетентност. Внесохме проект за изменение на  наредбата:  кметовете да могат да въвеждат пълномощните без електронен подпис, по защитен канал, изработен от  нас. Добра новина е, че Министерството на правосъдието реагира незабавно и от 10 април той  е за съгласуване на сайта.

– А кметовете дали ще се справят?

–  Наш ангажимент е да ги обучим безвъзмездно да въвеждат по електронен път тези извлечения, инак изменението на наредбата нищо не значи само по себе си. Касае се за не сложна техническа дейност.  Всички кметства имат интернет и не мисля, че за обучението са необходими повече от 2 часа, а то може да бъде и дистанционно.  Наш ангажимент е не с лозунги, а с фактически действия да възпрем и тези измами с имоти. От друга страна е необходимо да се запази тази нотариална компетентност на кметовете в малките населени места. Хората имат нужда от такъв вид услуга, спестява им се пътуване до големия град, израз на внимание е към тях.

– Ами кражбите на фирми? С тях как е?

– С промените в Закона за търговския регистър, Търговския закон, Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и Закона за особените залози неизбежно ще се преустановят  измамите с неистински документи, които констатират обстоятелства, подлежащи на вписване в Търговския регистър – т.нар. кражби на фирми. Както се преустановиха огромна част от измамите с недвижими имоти чрез кражба на самоличност, така ще се преустановят и кражбите на фирми, само че изцяло.

– Смяната на управител и продажбата на дружество или дялове от него да стават пред нотариус. Това бе основната идея в предложените от вас промени. И чухме коментари: „Е, нотариусите пак ще са на далавера!“   

– Законодателните промени остават на свободната воля на търговците да решат да въведат ли нотариална заверка на определени документи, или не.  Идеите за тях възприехме от Германия, където кражбата на фирми е непознато явление. Неотдавна получих писмо от председателя на Нотариалната камара на Германия Йенс Борман.  „Тези промени – пише той – са пътят за по-голяма правна сигурност и правен мир във вашата страна”. Жалко, че те станаха факт чак в края на миналата година. Ние сме ги внесли в Министерството на правосъдието още на 14 март 2012 г. За съжаление имаше отделни нотариуси, които настояваха да ги оттеглим.  Знаете ли, че нотариус  атакува във Върховния административен съд и изменението на наредбата, с която се въведе информационната система на Камарата?

–  Обяснимо е. Системата пречи на имотната мафия, а тя храни и нотариуси. Но и бизнесмени  недоволстваха от мерките ви срещу кражбите на фирми. „Те ще са тесла за бизнеса – казваха –   Крадците трябва да са при съдията, а не при нотариуса.“ 

–  Факт е, че на основание на чл. 74 от Търговския закон всеки търговец може да атакува решение на общо събрание,  което го ощетява, а и да получи справедлив съдебен акт. Но с години ще води дела. А източването на фирма откъм финанси и недвижими вещи става бързо,  участниците в схемите остават неизвестни и възвратната справедливост,  постановена от съда, в повечето случаи е само за утеха за измамения. С промените, които предложихме ние, се създава реално правна сигурност,  предварително се гарантират интересите на търговците и косвено се насърчават чуждестранните инвестиции.

– Поискахте и промяната на собствеността върху коли, мотори и автобуси да става само с нотариална заверка.  И да се създаде система за обмен на данни между Нотариалната камара и КАТ. Защо смятате, че така измамите с моторни превозни средства ще се пресекат?

– Ние нотариусите можем да предложим на гражданите, след прехвърляне на собствеността на моторното превозно средство, незабавно регистриране на договорите им по електронен път в информационната система на КАТ – Пътна полиция. Регистрационните талони те биха могли да си получават от нотариуса така, както получават нотариалните актове или по пощата.

–  Преди Великден поисках да направя пълномощно на мой познат да кара колата ми, но познат адвокат  ме предупреди: „С едно пълномощно рискуваш да оголееш като пушка, някой може да ти вземе къщата, колата, всичко!“ Сделките с пълномощно ли са най-рискови?

– Кражбата на самоличност е свързана винаги с кражба на лични данни, каквито има в пълномощното, то се знае.  Предупреждението, което цитирате обаче, вече не се отнася за България. От статия в „Гардиън”( от 23.10. 2010 г.)  е видно, че във Великобритания около 2 млн. души всяка година стават жертва на кражба на самоличност и страната губи от това престъпление около 2,7 млрд. лири. „Гардиън“( от 05.05. 2016 г.) пише още, че опитите за ипотечни измами бележат 6% ръст и превантивно трябва да се въведе схема за кибербезопасност.  И по света, и у нас  борбата с  имотните измами, кражбите на фирми и на самоличност е в механизма за предотвратяването, а не толкова в мерките за разкриването на измамниците и в търсенето на възмездие за тях.

–  Над 300 психичноболни са жертви на имотни измами, съобщи д-р Гълъбова, шеф на психиатрията в Курило. 90% от нейните пациенти останали бездомни след сделки с  участие на нотариуси?

Това мнение  е фриволно. Аз не вярвам да има и един случай, в който нотариус съзнателно не е отразил истинското си убеждение относно дееспособността на лицето, чийто подпис под договор удостоверява. Не всички лица в психиатричния стационар са поставени под пълно или ограничено запрещение, или страдат от заболявания, които водят до отнемане на дееспособността им. Разбира се, нотариусът, както и всяко длъжностно лице, може да направи грешна преценка, да бъде заблуден относно дееспособността на човека пред него.  Впрочем, жертвите на лекарски грешки са над  10% от пациентите и в страни, където здравеопазването е отлично, нали? И в крайна сметка констатацията на нотариуса за дееспособността на лицата няма обвързваща сила за съда.

– А какъв риск поема възрастният човек, когато прави дарение или договор с доглеждане?

– Самотните възрастни хора са обект на всякакъв вид измами, включително имотни. Ето защо през 2012 г. имаше идея да се въведе и у нас механизма на т.нар „последно пълномощно” или „подкрепено пълномощно”. Той отдавна работи в Германия.  Идеята е лица, които поради преклонна възраст или тежко заболяване, но не психично, са в гранично състояние ( близо до умопомрачението – б.а.) да бъдат подкрепени при взимането на решения за сделки от определени техни близки, а когато нямат близки – от съседи или представители на общината, чиито имена са въведени в информационната система на Нотариалната камара. При всяко удостоверяване, касаещо теглене на голяма сума от банка и разпореждане с недвижими имоти, те не да дават съгласие, а да консултират възрастния човек. Самият той определя тези лица, което е доброволен, а не административен акт. Това е  една възможност за опазване интересите на възрастните хора.  Проблемът е не само правен, а и морален, за състраданието към тях.  „Състраданието обгражда като крепост”, казва Лао Дзъ.

– Каквото и да говорим с вас, в повечето схеми за имотни измами има нотариуси.  А за 15 години по предложение на Камарата само 7 са лишени от правоспособност от съда.  Не е ли твърде малко това?     

– Годишно в Камарата има около 90 жалби.  Повечето  касаят спорове за материални права. Органите на Нотариалната камара не могат да се произнасят по тях, тъй като те са от компетентността на съда съгласно чл. 124 от ГПК. Грешките на нотариуса са част от работата му –  така, както са част от работата на всеки правоприлагащ юрист. Сами виждате, че броят на жалбите не е голям.  И знаете, че в последните години не сме били свидетели на фрапиращи нарушения на закона от нотариуси.

Нашият гост

Роден на 21 февруари 1960 г. в  София. С  29-годишен  юридически стаж. Трети мандат председател на Нотариалната камара на България. Член на редакционната колегия на списание  „Собственост и право”. Автор на над 100 публикации и 4 книги в областта на вещното и наследствено право.  Редовно участва в работни групи по промени на Гражданско-процесуалния кодекс и законите за нотариалната дейност, за кадастъра, имотния регистър, и др.


източник: в. Труд

Категории

ПОДОБНИ СТАТИИ

No related articles