sofconsult real estate
+359 2 981 8092

Monthly Archives: August 2017

КАБ: “ЗУТ е морално остарял”

posted by: admin in НОВИНИ

Камарата на архитектите в България (КАБ) предлага отпадане на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и замяната му с два нови нормативни акта – Закон за устройственото планиране (ЗУП) и Закон за инвестиционното проектиране и строителство (ЗИПС). “ЗУТ е морално

Continue reading