sofconsult real estate
+359 2 981 8092

Monthly Archives: May 2018

Действие на вписването на ипотека в българската и в някои други правни системи

Понятието действие на вписването следва да бъде схващано като проявление на правните последици на вписването върху подлежащите на вписване актове.1 В нашия правен ред вписването на различните актове влече различни последици върху реализирането на правния резултат, който страната/ страните по

Continue reading