sofconsult real estate
+359 2 981 8092

Monthly Archives: October 2019

депозитно споразумение при продажба на недвижим имот

д-р Христо Симеонов Експерт по вещно право, специалист в областта на сделките, свързани с учредяване на право на строеж срещу задължение за построяване на жилищни сгради, облигационното и търговското право. Завършил „Европейско право” във Франция и магистър „Право” в гр.

Continue reading