КАДАСТРАЛНИ И РЕГУЛАЦИОННИ УСЛУГИ

            Процесът по продажба на недвижим имот често е съпътстван с някои технически проблеми, които трябва да бъдат отстранени, за да се осъществи сделка. В практиката си често се сблъскваме с грешки и непълноти в кадастралната карта и имотния регистър. Клиентите в много случаи имат нужда от компетентна помощ, която изисква широкоспектърни знания и умения. За да бъдем максимално полезни ние предоставяме услуги, свързани с кадастър и регулация със съдействието на наши партньори, утвърдени професионалисти.

Свържете се с нас!

Категории