sofconsult real estate
+359 2 981 8092

Category Archives: ВЪПРОСИ и ОТГОВОРИ

депозитно споразумение при продажба на недвижим имот

д-р Христо Симеонов Експерт по вещно право, специалист в областта на сделките, свързани с учредяване на право на строеж срещу задължение за построяване на жилищни сгради, облигационното и търговското право. Завършил „Европейско право” във Франция и магистър „Право” в гр.

Continue reading

Вие питате? Ние отговаряме. Специфики на давностното владение.

В рубриката ни “ВЪПРОСИ и ОТГОВОРИ” ще даваме отговори на Вашите въпроси от света на недвижимите имоти. Днес отговаря Христо Симеонов – юрисконсулт на Софконсулт. Въпрос: В кой момент настъпва трансформацията на владението с намерение за своене в право на

Continue reading