Деклариране

Share

След като придобиете собствеността следва да я регистрирате в териториалната данъчна служба по местонахождение на имота (попълва се декларация по чл.14 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху недвижимите имоти). Срокът на регистрация е два месеца от датата на придобиване на собствеността или от Разрешение за ползване (Акт 16) при ново строителство.
В едномесечен срок от придобиване на собствеността трябва да сключите договори с Дружествата доставчици на електроенергия, студена вода, централно отопление или газ и да откриете партиди на свое име.
За да не изпаднете в неприятна ситуация, породена от неплатени задължения или надплатени суми към някое от гореописаните дружества към момента на прехвърляне на собствеността, съветваме и двете страни по сделката в деня на изповядването на сделката да подпишат и заверят нотариално Споразумителен протокол, с който да уредят взаимоотношенията си.

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Категории

ПОДОБНИ СТАТИИ

No related articles