ПРОФИЛ

Софконсулт е основана през 1992 г. и е една от първите агенции за недвижими имоти в страната. Дейността на компанията е фокусирана предимно върху пазара в гр. София и региона, а чрез изградена партньорска мрежа предлага услуги и в големите градове, и курортни селища в страната.

Основният предмет на дейност е комплексното обслужване на сделки с недвижими имоти, в т.ч. маркетингово проучване на пазара, посредничество при покупко-продажби и наеми, експертни оценки, управление на недвижима собственост, правно обслужване и консултации, съдействие при устройствени процедури, процедури по изменение на кадастрални карти и смяна предназначението на земеделски земи, съдействие при получаване на кредити и застраховане.  

С цел да бъдем максимално полезни на своите клиенти, се стремим да работим с ексклузивни договори, като спазваме международните стандарти за качество и професионална етика и изцяло се придържаме към Европейския стандарт EN 15733:2009 за „УСЛУГИ НА БРОКЕРИТЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ”.

Важен елемент от политиката на агенцията е предварителната проверка на всички документи, касаещи собствеността върху недвижимите имоти. Това става с помощта на експертен екип от юристи, строителни инженери, както и утвърдени нотариуси, с които споделяме дългогодишно и успешно сътрудничество. Така клиентите ни получават възможно най-добрата подкрепа и сигурност в целия процес на реализиране на сделка с недвижим имот.

Стремежът ни е да сме в крак с новото време и технологии, опитвайки се не само да наблюдаваме тези промени, но и активно да участваме в тях. Вярваме, че поддържането на високо качество на услугите, които предлагаме, не може да бъде постигнато без необходимата синергия между придобития с годините опит и непрекъснатия стремеж към самоусъвършенстване.

НАШИЯТ ЕКИП, НАШИЯТ УСПЕХ!

Капиталът на агенцията, това са хората в нея и ценностите, които споделяме.

Екипът ни е съставен предимно от квалифицирани професионалисти с дългогодишна практика, които имат необходимия опит, познават в детайли пазара и целия процес на реализация на сделката.

Богатият опит и добрата теоретична подготовка дават възможност на нашите брокери – консултанти да съветват клиентите си и по въпроси, свързани с техните инвестиционни намерения в недвижимите имоти.

Отлично организираното ни административно звено координира и подпомага цялостната дейност на фирмата.

Стремежът ни е да привличаме млади и амбициозни попълнения, които да внасят енергия и нови идеи в работата на агенцията.

ИСТОРИЯ И УЧАСТИЯ В БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ

През 1992 г. 14 компании, сред които и Софконсулт, учредяват НСНИ /Национално сдружение недвижими имоти/.

През 2002 г. Софконсулт е сред учредителите на FIABCI – България /Международна федерация за недвижими имоти/.

Член е на CEREAN /Мрежа на асоциациите от Централна и Източна Европа/.

През 2013 г. Софконсулт е водещ учредител на MLS България /Мултилистинговата мрежа на професионалните брокери и агенти на недвижими имоти/.

Софконсулт е регистрирана като администратор на лични данни пред комисията за защита на личните данни.

В дългогодишната си история компанията ни е осъществила многобройни и различни по характер сделки, в т.ч. множество  покупко-продажби на големи масиви земя за значими инвестиционни проекти. Наши клиенти през годините са били редица частни български и международни компании, държавни институции, банки, инвестиционни фондове, посолства и многобройни физически лица.

Можем уверено да заявим, че сме компания, която се ползва с доверието на своите клиенти, партньори и колеги, благодарение на своя професионализъм, лоялност и коректност.

ДОВЕРЕТЕ СЕ НА ОПИТА НИ!

Категории