MLS

МУЛТИЛИСТИНГ /MULTIPLE LISTING SERVICE / или MLS е система за продажба на недвижими имоти с посредничеството на повече брокери, при която един брокер е сключил MLS договор, а останалите брокери му сътрудничат, с цел реализиране на сделка при най-добри условия. MLS обединява брокерите около етичен кодекс и общи правила на работа, давайки редица предимства, както за продавачите и купувачите, така и за самите брокери, а именно:

 • Работа в професионална и етична среда;
 • Вътрешна система за контрол на договорите и информацията в MLS;
 • Изчерпателна и достоверна информация за офертите;
 • Непрекъснат обмен на информация в реално време чрез специален софтуер;
 • Директен маркетинг до всички реални купувачи на брокерите в MLS;
 • Инвестиране на време, средства и професионални умения при максимална възвращаемост на инвестицията;
 • Предоставяне на изключителни права на един брокер и професионална подкрепа от много агенти;
 • Богата гама от маркетингови услуги;
 • Сигурност за клиента във всяка стъпка в процеса на покупко-продажбата;
 • Увеличаване броя на предлаганите от Вас имоти и процента на реализираните сделки;
 • Възможност да използвате пълно и качествено ресурсите си с гарантирана възвращаемост на инвестицията Ви;
 • MLS Ви дава възможност да предоставяте професионална и качествена услуга, което ще Ви осигури все повече нови клиенти и партньори, гаранция за Вашия успешен бизнес.

Категории