ПАЗАРНИ ОЦЕНКИ

           

            Успешната продажба на Вашия недвижим имот в оптимален срок и при максималмно добри условия е наша главна цел, превърнала се в ценност на «Софконсулт». Определянето на пазарната цена на Вашия имот към момента на неговото офериране е от съществено значение за постигане на тази цел. Ето защо, комплексната услуга, която получавате, когато ни се доверите включва и изготвянето на безплатна, писмена пазарна оценка на Вашия недвижим имот. След като вече знаете каква е реалната му пазарна стойност, Вашият доверен брокер ще Ви помогне да определите най-подходящата офертна цена на имота Ви.

            «Софконсулт» предлага и изготвянето на писмени пазарна оценка на недвижими имоти, както и на експертни оценки от лицензиран оценител срещу заплащане по договаряне.

Свържете се с нас!

Категории