ЕКИП

НАШИЯТ ЕКИП, НАШИЯТ УСПЕХ!

Екипът ни е съставен предимно от квалифицирани професионалисти с дългогодишна практика.

Те имат необходимия опит, познават в детайли пазара и целия процес на реализация на сделката.

Капиталът на агенцията, това са хората в нея и ценностите, които споделяме

Богатият опит и добрата теоретична подготовка на нашите брокери им дава възможност да съветват клиентите си по въпроси, свързани с техните инвестиционни намерения в недвижимите имоти.

Отлично организираното ни административно звено координира и подпомага цялостната дейност на фирмата.

Стремежът ни е да привличаме млади и амбициозни попълнения, които да внасят енергия и нови идеи в работата на агенцията.