ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ

Комплексната услуга, която клиентите на «Софконсулт» получават е немислима без пълното правно обезпечаване на всяка сделка. Нашият юридически екип извършва цялостна проверка на документацията на всеки недвижим имот, независимо дали представляваме купувача или продавача в сделката, без допълнително заплащане извън договореното комисионно възнаграждение. Тази услуга включва правен анализ на собствеността, проверка за наличие на вещни тежести, проверка на строителни книжа и разрешения за ползване и тн. Когато «Софконсулт» не е посредник по съответната сделка, гореописаните правни консултации се заплащат отделно по договоряне, в зависимост от конкретния казус. Освен тези съпровождащи всяка сделка дейности, нашият юридически екип извършва устни и писмени консултации по редица проблематики в сферата на вещното и облигационното право. Основен фокус на нашия опитен юридически екип са договорните отношения в рамките на процедурата по учредяване на право на строеж /суперфиция/, учредяването на право на ползване, обособяването на паркоместа в дворно място към сграда в режим на Етажна собственост и специфичния начин на разпореждане с тях, изготвяне на договори за отдавна под наем на недвижими имоти, подготовка на сделки за придобиване на дялове/акции от дружество, чиято собственост е актив, представляващ недвижим имот и много други.

Свържете се с нас!

Категории