Бизнес закуска „ЗУТ и ЗУЗСО – предизвикателства пред бизнеса с имоти“

Share

На 23.02.2018г. в Гранд хотел “София” се проведе първата за годината Бизнес закуска, организирана от imoti.net като част от кампанията за Годишните награди на сайта.

По предложение на Софконсулт основната темата на срещата беше „ЗУТ и ЗУЗСО – предизвикателства пред бизнеса с имоти“. Темата безпорно е актуална и предизвика голям интерес сред всички професионалисти от бизнеса и админисрацията имащи отношение към устоиственото планиране на териториите и инвестициония процес в строителството.

В бизнес закуската активно участие взеха арх. Здравко Здравков, главен архитект на Столична община и арх. Любо Георгиев, директор на ОП „Софпроект-ОГП“.

Архитектите бяха представени от арх. Петкана Бакалова от Камарата на архитеките в България (КАБ), стоителните предприемачи – Георги Шопов, председател на УС на Националната асоциация на строителните предприемачи и от инж. Виолета Ангелинова – представител на (Камарата на строителите в България) КСБ, нотариусите от нотариус Димитър Танев.

В дискусиите взеха участие и представители на агенциите за недвижими имоти – инж. Галина Максимова – управител на „Софконсулт”, Полина Стойкова – изп. директор на Bulgarian properties и арх. Валери Левиев – управител на Елта консулт.

Присъстваха много колеги, стоителни предприемачи, проектанти и агенти на недвижими имоти.

Медиатор на събитието бе Иван Велков – председател на Българската фасилити мениджмънт асоциация и заместник председателят на Столичен общински съвет

След интересната дискусия и обмяна на становища всички се обединиха около факта, че деистващия Закон за устройство на територията (ЗУТ), е морално остарял и е необходимо изцяло ново законодателство в областта на устроиственото планиране на териториите и регламентирането на стоителния процес, съобразено с тенденциите за намаляване на административната тежест, преразпределянето на отговорностите в стоителния процес в полза на проектантите и по-голямо участие на гражданското общество в обсъждането на важните за града урбанистични проекти.

Категории