ЕТИКАТА – ПРИОРИТЕТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ БРОКЕР

Share

На 03.10.2023 година в град Пловдив се проведе поредната открита дискусия под насловЕТИКА И СТАНДАРТИ В РАБОТАТА НА БРОКЕРИТЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ”. Събитието е по инициатива на Комисията по професионална етика към НСНИ и е част от кампанията на НСНИ, с цел популяризиране на етичните стандарти, правила и практики, и подобряване имиджа на професията „брокер на недвижими имоти“.

Домакин на събитието беше строителна компания „Галакси Инвестмънт груп”, която любезно предостави на организаторите конферентната зала в новата луксозна офис сграда на компанията „Офис Парк Пловдив”.

На събитието присъстваха представители на регионалната браншова структура на НСНИ в Пловдив, както и професионалисти от бранша от страната.

Дискусията бе разделена в два основни панела:

  • “Етика и стандарти в работата на брокерите на недвижими имоти”;
  • „Актуални теми – тенденции на пазара на имоти, ипотечно кредитиране и ново строителство”.

Водещ на програмата беше Габриела Иванова – председател на регионалната структура на НСНИ – гр.Пловдив. Кратко откриване направи председателят на КПЕ към НСНИ Галина Максимова, която благодари на пловдивската структура на НСНИ за отличната организация и на Дафина Гудова като неин представител, както и на домакина на събитието – „Галакси Инвестмънт груп”.

Основната тема на срещата “Етика и стандарти в работата на брокерите на недвижими имоти” беше разделена на няколко подтеми.

Мариана Тороманова, в качеството си на член на Комисията по професионална етика представи някои основни стандарти на Етичния професионален кодекс на НСНИ. Отбелязано бе, че агенциите членове на НСНИ са приели етичните правила на Кодекса, което гарантира коректност и прозрачност в отношенията с клиентите и колегите, а в същото време помага за изграждането на професионална среда за работа на пазара на недвижими имоти в България. Етичният професионален кодекс на НСНИ е актуализиран през 2018 г. и е съобразен, както с етичните кодекси на западноевропейските държави, така и с този на най-старата браншова организация в света – National Association of Realtors (NAR) на САЩ.  

Дафина Гудова – член на КПЕ направи кратка презентация на Европейския стандарт EN 15733:2010 със статут на стандарт в България от 16.06.2010 г. Гудова поясни, че стандартите имат доброволен характер, но членовете на НСНИ са приели да спазват етичните норми в стандарта.

Марияна Стаменова – също член на Етичната комисия запозна аудиторията с някои казуси, които КПЕ е разгледала през последните години, както и с решенията, с които Комисията се е произнесла. Стаменова изнесе статистика на жалбите като подчерта, че повечето от тях са срещу агенции, които не членуват в НСНИ, по които КПЕ няма правомощия да се признесе. За някои от казусите КПЕ може да приеме принципно становище, което да има инструктивен характер спрямо членовете на Сдружението. Повечето жалби се отнасят за т.нар. фалшиви обяви, излезли в публичното пространство без съгласието на собственика на имота.

Темата за депозитните споразумения беше представена от адв. Снежана Ковачева.

Присъстващите се обединиха около мнението, че темата е от изключително значение за бранша, тъй като при подписване на депозитни споразумения се допускат много некоректни практики. Презентаторът подчерта, че в депозитните споразумения/договори е от особена важност да се описват всички договорености между страните като срокове за сключване на предварителен договор, цена на имота, размер и роля на депозита, условия на сделката и др. Адв. Ковачева разясни правната същност на депозитното споразумение, отличавайки го от други договори.

Вторият панел на тема „Актуални теми – тенденции на пазара на имоти, ипотечно кредитиране и ново строителство” беше открит от Добромир Ганев – председател на НСНИ.

Той представи анализ на моментното състояние на пазара на недвижими имоти в България и Европа и тенденциите за неговото развитие. Темата предизвика интерес и допълнителна дискусия между присъстващите.

Интересна за аудиторията беше и презентацията на Борис Димитров – управител на Кредит Навигатор, който направи анализ на ипотечното кредитиране и перспективите пред ипотечния пазар у нас. Той отбеляза, че анализите на компанията сочат, че не се очаква драстично повишение на лихвените проценти по ипотечните кредити, а  нарастването ще става постепенно. Като причина бяха изтъкнати наличието на голям обем депозити на домакинствата в банките, както и стабилният банков сектор в страната. Бяха представени някои аспекти от работата на кредитния посредник с брокерите на недвижими имоти.

Велислава Кръстева – търговски консултант на „Галакси Инвестмънт груп” и Гергана Марвакова – мениджър наеми към „Галакси Инвестмънт груп” представиха портфолиото на компанията, състоящо се от множество модерни жилищни и офисни сгради в гр.Пловдив и страната.

Състоялата се дискусия беше ползотворна за участниците, а гилдията очаква поредната среща по темата, която ще се състои в град София.

Категории