ЕТИКАТА  в бизнеса с недвижими имоти

Share

Доколко може да се разчита на етично поведение на българския пазар на недвижими имоти?

Този въпрос разискваха на 13 декември в София над 160 представители на бранша на недвижимите имоти, строителни предприемачи, кредитни консултанти, маркетингови специалисти и журнасти на среща-дискусия под надслов “ЕТИКАТА-МОСТЪТ МЕЖДУ НАС”, организирана от Комисията по професионална етика към Националното сдружение Недвижими имоти.

Анализиран бе Европейският стандарт, който е възприет като етичен стандарт и у нас.

Една от отличаващите се лоши практики в България, която вреди както на продавача/наемодателя, така и на купувача/наемателя, е недопускането на всички потенциални купувачи/наематели и техните брокери до обявен имот. Такива практики са обявите „за частни лица”, „за директни клиенти на агенцията”. Целта е облагодетелстване на фирмата, представляваща собственика на имота и е във вреда както на самия собственик, така и на всички участници на пазара.

Вече внесеният в Народното събрание проект на закон, регламентиращ дейността на брокерите, предвижда и етични норми и стандарти, задължителни за всички брокери, с което ще се гарантира най-добрият интерес на потребителите и на всички участници на пазара.

Вторият панел бе посветен на тенденциите на пазара на недвижими имоти и новото строителство и перспективите пред ипотечното кредитиране и ипотечния пазар. Специалистите посочиха, че в България жилищата са едни от най-достъпните в цяла Европа. Едно средностатистическо семейство може да закупи двустайно жилище с около 6 до 8 годишни заплати в България. В страни като Чехия, Франция и Великобритания и др. за тази цел са необходими не по-малко от 18 годишни заплати на домакинство.

Според експертите през 2023 г. цените на недвижимите имоти са нараснали по-малко от инфлацията, което прави все така изгодно инвестирането в недвижима собственост поради относително ниските лихви по ипотечните кредити и значителните спестявания в банките. Очаква се тази тенденция да се запази и през 2024г.

Категории