Данъци и такси при покупко-продажба на недвижим имот

Share

Освен заплащането на договорената продажна цена, в деня на сключване на окончателен договор пред нотариус има и други разходи, свързани с прехвърлянето на собствеността. Това са местен данък (за гр.София – 3% от материалния интерес), нотариална такса (изчислява се съгласно Тарифата към Закона за нотариусите и нотариалната дейност) и такса вписване в Имотния регистър (съгласно Тарифата за държавни такси е 0,1 на сто от материалния интерес).
С годините се е наложила практиката разходите по прехвърлянето на собствеността да са за сметка на купувача, ако страните не са договорили друго. Това също се описва в предварителния договор.

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Категории

ПОДОБНИ СТАТИИ

No related articles