Предварителен договор

Share

Обичайната практика, наложила се при сделките с недвижими имоти, е страните да подпишат предварителен договор, в който са уточнени всички условия за сключване на окончателен договор пред нотариус, в т.ч цена, начин на плащане, срокове, предаване на владението и т.н. Към сключване на предварителен договор трябва да пристъпите, едва когато сте се запознали с документите за собственост, убедили сте се в самоличността, дееспособността и представителната власт на продавача, както и че имотът не е обременен с тежести (възбрани, ипотеки, искови молби, съдебни спорове, заеми, финансови задължения, претенции към имота от трети лица и др.)
Важно е да се знае, че предварителният договор за покупко-продажба на недвижим имот няма вещно-правен характер и не поражда права на собственост. По силата на чл19, ал.3 от ЗЗД, всяка от страните по договора може да иска неговото обявяване за окончателен по съдебен ред, в случай че е изпълнила задълженията си по предварителния договор.

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Категории

ПОДОБНИ СТАТИИ

No related articles