Как да разпознаем коректния брокер на недвижими имоти?

Share

Моят съвет към потребителите е да се информират предварително за важни детайли като репутацията на агенцията, съветва инж. Галина Максимова от „Софконсулт”

Инж. Галина Максимова е експерт с дългогодишен опит в сферата на недвижимите имоти. От 1992 г. е собственик и управител на агенция за недвижими имоти „Софконсулт” ЕООД. Тя разказва за етиката на професията на брокера на недвижими имоти и как потребителите могат да следят за спазването ú.

Г-жо Максимова, в края на миналата година бяхте преизбрана за пореден мандат като председател на Комисията по професионална етика (КПЕ) към НСНИ. Кои са най-фрапиращите порочни практики на брокери на недвижими имоти, които достигат до Вас и има ли тенденция до КПЕ да достигат повече жалби и сигнали за некоректно поведение от страна на брокери или агенции за недвижими имоти?

Комисията бива сезирана с различни сигнали, повечето от които са насочени срещу агенции за недвижими имоти, които не са членове на Националното сдружение (НСНИ). Срещу такива фирми КПЕ не може да образува производство по реда на Етичния професионален кодекс на НСНИ, защото те не са обвързани със спазването му. В редките случаи, когато сигнал или жалба е насочен срещу член на Сдружението, Комисията се произнася. За последните години имаме само една основателна жалба, която е свързана с агенция за недвижими имоти – член на НСНИ, чийто брокер е закупил имот, който първоначално е предложил на свой клиент и който въпросният клиент е искал да придобие. В конкретния казус брокерът е прикривал информация и манипулирал своя клиент, което е фрапиращ пример за неетично и уронващо престижа на целия бранш поведение. Нашата мисия е да изкореним такива практики от пазара, но това ще бъде много трудно без закон, регулиращ нашата професия.

Инж. Галина Максимова е експерт с дългогодишен опит в сферата на недвижимите имоти. Завършила е Университет по архитектура, строителство и геодезия, специалност „Промишлено и гражданско строителство”. Работила е в „Софстрой”, след което в отдел „Държавни имоти” в Столична община. От 1992 г. е собственик и управител на агенция за недвижими имоти „Софконсулт” ЕООД. Председател на Комисията по професионална етика към Националното сдружение Недвижими имоти (НСНИ). През годините г-жа Максимова се е утвърдила като един от водещите и разпознаваеми специалисти в сектора
Инж. Галина Максимова е експерт с дългогодишен опит в сферата на недвижимите имоти. Завършила е Университет по архитектура, строителство и геодезия, специалност „Промишлено и гражданско строителство”. Работила е в „Софстрой”, след което в отдел „Държавни имоти” в Столична община. От 1992 г. е собственик и управител на агенция за недвижими имоти „Софконсулт” ЕООД. Председател на Комисията по професионална етика към Националното сдружение Недвижими имоти (НСНИ). През годините г-жа Максимова се е утвърдила като един от водещите и разпознаваеми специалисти в сектора

Говорейки за закон за дейността на посредниците при сделки с недвижими имоти, какви са перспективите скоро такъв закон да бъде приет?

Законопроектът беше внесен от група народни представители в парламента. Не съм оптимист, че той ще бъде приет от Народното събрание, защото от една страна нашата гилдия няма необходимото лоби, а от друга съществуват множество противници на регулацията, включително от средите на самия бранш. Когато една гилдия е разделена, тя не може да защити нито интересите на потребителите, нито своите интереси.

Все пак НСНИ като браншова организация налага на своите членове съблюдаването на определени етични норми чрез Етичния професионален кодекс  и международните стандарти, които е приело.

Вярваве ли, че пазарът може да се саморегулира, дори без закон да бъде приет?

Няма как саморегулацията да работи, защото само около 10% от агенциите, опериращи на територията на страната са членове на Сдружението и са приели тези правила. Със сигурност има много фирми, които не са членове на НСНИ по други техни съображения, но спазват етичните норми на работа, но има и такива, за които те са само досадна подробност, която пречи на тяхното „свободно пазарно позициониране” и поради тази причина такива фирми нямат интерес към членство в НСНИ.

За потребителите на услугите във вашия сектор е от изключителна важност да се доверят на етична и коректна агенция за недвижими имоти. Как да разпознаем коректния брокер?

Потребителите вече имат много канали за информация и биха могли да ги използват, за да проверят какви са отзивите за определена агенция в публичното пространство. Препоръчвам на клиентите да влязат и да разгледат офертите на агенцията, с която възнамеряват да работят. Агенции, които публикуват обяви със съмнително ниска цена или с очевидно заблуждаващо съдържание трябва да бъдат избягвани. От друга страна, членството в НСНИ гарантира, че дадена агенция се е задължила да спазва въведените с Професионалния етичен кодекс на Сдружението стандарти и правила, а също така и че би отговаряла пред КПЕ за всяко нарушение на Кодекса.

Членовете на НСНИ са призовани да пазят доброто име на гилдията и би следвало да имат ангажимент в тази посока. Моят личен съвет към потребителите на брокерски услуги е да се информират предварително за важни детайли като репутацията на агенцията в бранша, организациите, в които тя членува, опита на брокерите й и тн. Това би спестило много потенциални проблеми.

Как потребителите биха могли да следят дали брокерът действа етично, че рекламата, която е публикувал е точна и незаблуждаваща?

Ние в „Софконсулт” държим на това клиентът да одобри предварително рекламните способи, които използваме, за да рекламираме имота му. Някои клиенти имат резерви към социалните мрежи, а други, например, са против поставянето на рекламни винили с надпис „продава се”. Правило при нас е да сме уверени, че собственикът на продавания имот получава своевременна обратна връзка за всяко действиe по продажбата на имота – позвънявания, огледи, предложения за цена и тн.

Съветвам потребителите да се уверят, че офертата за имота им не заблуждава потенциалните купувачи и техните посредници, защото лъжливите оферти в крайна сметка компрометират и собственика на имота. Важно е продавачите да проверяват дали офертата не е затворена само за частни лица. Това е една често срещана порочна практика, която накърнява интересите, както на продавача, така и на всички участници на пазара, защото имотът не достига до целия кръг от лица, които биха имали интерес към него.  По този начин цената на имота се намалява поради по-слабата конкурентна среда от потенциални купувачи.

В заключение бих искала да обърна внимание, че при липсата на закон единствената реална възможност да защитим потребителя  при некоректно и неетично поведение на брокера е чрез Националното сдружение и в частност Комисията по професионална етика.

Източник: Investor.bg

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Категории